Hivuliuqtip Uqauhikhat

Iniktiqqugut! Upalun’ngaiqhimaliqtugut. Inuktitut Nunakput, avatimiutavutlu, pihimaliqtait inuuqatigijaptingnut. Nunakput, avatimiutavutlu, pihimaliqtait inuuqatigijaptingnut. Inuktitut "Namminiqsurniq, unaluunniit nanminiqhuurniq, atauhiujuq atugakhaq talvunga tautukhimanirmun inmikkut-pidjutikhakkut Nunavut. Una tugliujuq an’ngijuq unipkaami nunaptingnut. Iniktiqqugut! Hivulliqpaami, ilitturiujatka: An’ngijuqqaarjuaq, Justin Trudeau, Nunavut Tunngavikkut, An’ngijuqqaaq Aluki Kotierk, Minista Ukiuqtaqtumun Kavamaliqidjutait, Dan Vandal, taapkuatlu tamaita hivuliqtiuvaktut… taiguqhimmaarit.
July 12, 2023 Iqaluit, Nunavut Ublumi Nunavut Hivuliqtia P.J. Akeeagok unalu Hivuliqtiup Tuklia Pamela Hakongak Gross tunijaa una atauttikkut uqauti ilitaridjutikkut pulaarutaanun uumani U.S. Kivgaanun Kanadamun, una Nanngarijaujuq David L. Cohen: “Tujurumajavun quviahuutigijavun uumunga U.S. Kivgaanun Kanadam pulaarutaanun Nunavunmun talvanga July 9-12mun, 2023. Nanngarijaujuq David L. Cohen nuliangalu Rhonda akhuuqtuk katimaqatigijumavlugin Nunavunmiutat kangiqhijumaplutik aallangajunun atuqpiarutainnun nunallaaptingni. Una pulaaruti tautuktijuq hakugikhijuummiqtumik… taiguqhimmaarit.
Du 7 au 9 juillet 2023 À l’échelle du Nunavut Le premier ministre P.J. Akeeagok a publié aujourd’hui la déclaration suivante pour souligner la fête territoriale du Nunavut. « À l’occasion des festivités entourant la fête du Nunavut et le 30e anniversaire de l’Accord sur le Nunavut, je tiens à dire à toutes les Nunavoises et tous les Nunavois que je leur suis vraiment reconnaissant des efforts déployés pour renforcer et unifier notre territoire. Je suis convaincu qu’ensemble, nous progressons à pas de géants vers ce changement transformationnel que nous imaginons pour le Nunavut. Dans l’… taiguqhimmaarit.
Imaruqtirvia 6, 2023 Iqaluit, Nunavut Nunavutim Hivuliqtia P.J. Akeeagok ublumi tuhaqtitaa una uqautigijaa: "Ublumi, quviahuutigijara aulatittijaangat naunaitumik ilituqhaijaangat tahapkununga Ukiuktaqtumi Amirnikkut Havaqatigiiqtut Katimayiit, ukiuq tamaat katimadjut uvani ukiumi Iqalungni Imaruqtirvia 6 mi 7 milu. Nunavut Kavamanga katimapkaiqatigijait katimadjutaa tahapkuat Atauttimun Havaktuliqinirmun Ukiuqtaqtumi. "Ihumagijaujuq katimadjutimi Aqhuungnaktuq Aulapkaidjutitigut: Ukiuqtaqtumi Ihumagilluagijait Hivulliutigijaujutlu. Malruungni ubluni, Nunavut havaktiit hivuliqtiujut… taiguqhimmaarit.
mii 30, 2023 Uqautigijaujuq Hivuliqti kiuyuq Ihivriuqtiryuap unniudjutait Hivuliqti P.J. Akeeagok ublumi tuhaqtitiyuq hapkuninga uqaqtaminik kiudjutinik uniudjutinun Maniliqijit Ihivriuqtirjuam Kanadami atialik Nutaqqanun Ilagiingnunlu Kivgaqtuqtut Nunavunmi unalu qalagyuarnirmun COVID-19 Kapuqhirnirmun Nunavunmi: "Kavamakput ilitaqhiyut uvalu angiqhugit Maniliqijit Ihivriuqtirjuam Kanadami Karen Hogan's paqitainik. Nutaqqat hivunikhavut nunaptingni. Hivuliqtiuplunga, paapauplungalu, akhuuqpaktunga unniudjutimin uqarhuni tuniutinikkut nutaqqanik ilagiiktunilu havagutinik Nunavunmi… taiguqhimmaarit.
Hivuliqti P.J. Akeeagok ublumi tunijuq uqautimik aliahuutikkut inuuhiani Inirnikhaup inuuhuiqhimajum Donat Milortok havakpagutaanilu piliurninganik Nunavunmik: “Talvuuna pulaaqtamnik Naujaatmun, ilitarijumajara inuuhuiqhimajuq Donat Milortok havakpiarhimadjutaani piliurningani Nunavunmi Angirutimi Nunaani aivadjutiupluni sainiqtiuplunilu uumani Nunavunmi Angirutaani. Donat nalvaaqtauhimayuq kingunaptingnilu angijuqqaanguvaktuq Tunngavitkunni Nunavunmi (TFN), ublumi ilihimajaqqut Nunavut Tunngavik Inc. (NTI). Niruaqtauhimanikkut hivuliqtiuplunga, pilarhuutiqaqtunga Donatmin,… taiguqhimmaarit.
Hivuliqti P.J. Akeeagok anipkaktaa uqautikhaq kiudjutikhamun ihuaqhaijit ihumaliurutainun taaffumunga Ilanga 23 pihimajumun Inuinnarnun havangnirmuninikhait kavamatkunni: Nunavut Kavamanga (GN) akhuuqtut piliurlugu havaqatigiiktukhanun ihuaqtumun inungnut ikayuutikhaanik kivraqtuidjutikkut inuqarniinni Nunavunmi ihuaqhaqhimajumi Ilanga 23 Nunavut Angirutaani. Havaqatigihimmaaqtavun Nunavut Tunngavikkut Timinga (NTI) ukuallu Kanataup Kavamanga hivumuarutikhat piqatigijaptingnun tikittumajaptingnik uumunga pidjutaanun. GN-kut pihimmaarniaqtun piliurlugin havalirlugillu naunaittiaqhimajun,… taiguqhimmaarit.
Nunavutim Hivuliqtia P.J. Akeeagok ublumi tuhaqtitaa una uqautigijaa: “Ublumi, katimajiq Qamnittuamin, Craig Simailak, taimaaqtiqtuq Ministat Kativmavianin. Tunijumajatka quviahuutitka havagutainnun ministaupluni ukumunga malruungnun havagviinnun. Tadja, havagvigijaujun aallanguqtirniaqtun imaatun: Minista David Akeeagok havangniaqtuq uvani: Ministauluni Maligaliqijikkunni. Minista munarijuq Havaakhaqarnirnun. Minista munarijuq Inungnun Pilaarutainnun Naalakvik. Minista Lorne Kusugak havangniaqtuq uvani: Minista munarijuq Igluin Auladjutitigun Akitutilaanginnut Katimajiinni.… taiguqhimmaarit.
Nunavutim Hivuliqtia P.J. Akeeagok ublumi tuhaqtitaa una uqautigijaa: “Taimaa aivadjutautiit aulahimmaaqtun Kanadami, Nunavut Kavamanga akhuurhaijuq angiklijuummiqtunik pijaarutikhanik ihuaqtunun aanniaqtailinirmut-munaridjutikhanun Nunavunmiunnun. “Fibjuali 15mi, tunngahuktitatka Iqalungnun ukuak kavamatuqatkunni Minista Naliinni-kavamatkunni Qanuriliurutainni Dominic Leblanc, unalu Minista Aanniaqtailinirmut Jean-Yves Duclos. Nunavunmi Aanniaqtailinirmut Minista John Main unalu Kiinaujaliqijikkut Minista Lorne Kusugak ilaujun uqaqatigiidjutiptikni. Una miitiuti niriuktitaatigun. “Huli,… taiguqhimmaarit.
Uqautigijaujuq Nunavunmi hivuliqtia kiudjutigijaa qulvaqjuami huna hiqquqtaat qulaa Yukon Ublumi, Nunavut Hivuliqtia P.J. Akeeagok tuhaqtitijuq una uqautigijaa: "Ilituripkarumajara aghuurutaa munaridjutit Kanadami Ukiuqtaqtumi, pidjutigiblugu uvani Iidjuriviani 11 hulaqutaujuq tamna takujaujuq qulvani huna hiqquqtaujuq qulaani Yukon. Quana Angayuqqaryuaq Justin Trudeau qilamik hulidjutaagut munaridjutinun Ukiuqtaqtumi ukualu Kavamakkut Atanniqtuinniqarniq Angirutiqarnirluuniit kinguani takujaujuq huna ihuinaaqtuq Kanadap tingmiviani. Nunavut ikajuqtait Yukon qujajut piqangituq… taiguqhimmaarit.