Ukiuqtaqtumi Hivuliqtiit Katimatjutaat 2022

Uqaqtittiji, ublumi tuhaqtittumavlugit katimaqatigijatka havaqatitka nakuukpiaktunik uqaqatigijainik katimangmata uumunga Ukiuqtaqtumi Hivuliqtiit Katimatjutaani, talvani Iidjirurvia 3.

Uqaqtittiji, ukiuqtaqtumi Hivuliqtiit katimavaktut aipparurangat Ukiuqtaqtumi Hivuliqtiit Katimatjutaat nakuuhiudjutikhanun ukiuqtaqtumi pijumajainun, uqarilugit tamainnun ihumagijainik, piliurlugillu piliuqhimajunun Ukiuqtaqtumi ihuaqhiutikhat.

Uqaqtittiji, una hivullirijara Ukiuqtaqtumi Hivuliqtiit Katimatjutaat Hivuliqtiuvlunga Nunavunmun. Katimadjutigijavun pilluagakhaujun ukiuqtaqtumi ukunatun nappaqtigakhanun, iglukhanun, una Ukiuqtaqtumi Ukiuqtaqtumilu Atugaqhat Havaaqhait hilaup aalannguqtirninganullu ikittun naunaiqhugin.

Uqaqtittiji, angitqijak pilluagakhavun ataani Ukiuqtaqtumi Ukiuqtaqtumilu Atugaqhat Havaaqhait ukuak Nappaktirutikhanun Iglukhanullu. Una 2020 Nunavunmi Aulapkaidjutikhanun Ajuqhautigijainun Naunaijaidjutikhaq iniqtiktaat Nunavut Tunngavikkut Timinga, ihuaqhijait aulapkaidjutikhanun naunaitkutait
ihuaqhijaujakhat aallanun Kanatami. Aulapkaidjutikhanun manikhat ihuaqtukhaujuq tuhaqtidjutigilugillu hivituniani atuqtakhanun aulapkaidjutikhanun pijumajaujanun.

Naunaitturlu manikhaqalluangittumik qilamiurutikhanun ihariarijaukpiaktunun iglukhanun Nunavunmi. Nunavut pijakhaqaqtun kanatamin manikhanik atuqtakhanun inungnun iglukhainun ajuqhautauvaktunun ikiklivallaaqhutiklu ikajuutikhanun iglumi inugiakpallaakpaktunun. Uqaqtittiji, talvuuna aulapkaidjutinun naunaitkutainun, piliuqtakhaat angirutikhaq piqaqluni amihurjuami ukiuni qanuriliurutikhamik ikajuutikhaq hanaqidjutikhamik piqaqtukhaq ihuaqtumik qanuq piliurianginnun atuqtakhanullu manikhanik, pidjutikhamun ilitarijaujaanginnun Nunavutip aallatqiingujumun ajuqhautigivaktainun.

Ilihimalugin taimaa ihuaqtumik pidjutikhaa uuma Tun’ngavikhamun pijakhaujumun havakpiarlugu ihuaqhijaangani, qanuriliurutikhanun ikajuutikhat ihuariangani qilamiurutigijaptingnun pijumajaptingnik, havaqatigihimmaaktavun paanarijavun utaqqijugun havaliriami atuliqtaujakhanun pijakhamun uumunga Tun’ngavikhamun.

Uqaqtittiji, pijumajugun havakhimmaarluta iniqtiriangani una Tamaini Ukiuqtaqtumi Hilaup Ilitquhianun Uqariiqhimajuq sainiqtaujaangani talvani Ukiuqtaqtumi Hivuliqtiit Katimatjutaat uumani Upin’ngaami. Una uqariiqhimajun ikajuutauniaqtun ihuaqhijaanginnun uqaqatigiigutikhanullu ikajuutikhanun hivunikhamun nakuujumun nunallaani Ukiuqtaqtumi. Kingullikpaamun, hivumuurutikhaq havaktakhanun piliuqtakhamun taimaa Ukiuqtaqtumi Hilaup Ilitquhianun Havaktaujakhanun Havagvikhaanun ikajuutigijauniaqtuq GN-kut pivagianginnun hilaup ilitquhianun naunaitkutikhanik nakuujumiklu ilaulugu hilaup aalannguqtirninga ihumaliurutikhaliuriaptingnik.

Quana Uqaqtittiji.

Date