Nunavut ilitaqhimajait Kanatami Munaqhiliqinikkut Havainianga

Qiqaijarluarvia 8 talvunamut 14 taamnaujuq Kanatami Munaqhiliqinikkut Havainiaga, uvanilu ukiu ihumagidjutaata una Munaqhivut. Hivuniqhavut. Munaqhiliqiijitkut hadja ilitaqhiumajait amigaittuni havaarijainni munaqhitkut talvuuna pidjutiplutik aanniaqtup aanniaqtaililiplugit.

Nunarjuami QALAGJUARNIQ-19 hiamitirnia naunaijaudjutigijaat aqhuuqhainirmun havaqhimmaangnikkutlu Nunavutim munaqhini havaktiit. Havaqhimmaaqtillutik aanniaqtup munariplutik, Nunavutim munaqhiit qilamiinnaq aadlatnik havaliqpaktut aanniaqtailiplugit qajarnaittaamilu tamainnut Nunavunmiunut.

Uvani ukiumi ihumagilluagijaat uqaqtutut iplutik amigaiqjuummiqhingnitigut pihimalinirmunlu hakugiqniqhamik nunallaami-ilihaqhimajut havaagigiujumi. Talvuuna miqhaatigun, Munaqhiliqiijitkut ilitaqhiumajait ilihaqhimmaaqpaktut munaqhiliqidjutinut ilihaqtiit taapkuatlu iniktilihaaqtut ilihagutimingnik Nunavut Ilihaqpaalirvianni Munaqhiliqidjutinut ilihagutaanni. Nunavunmiut ilihaqjuummingniagumajut munaqhiliqidjutikkut hivuliqtirniaqtut amigaingnikkut Nunavutim hivuni munaqhiqhanik.

Uvani munaqhiit Havainianni, quyagivaklugit pitquhimmaaquplugitlu hadjamin munaqhiit, munaqhiijinggugaluat, hivunimilu munaqhiunahuat nunaffingni. Inungnut tuhaqtaudjutainni, #NunavutNurses, #OurNursesOurFuture, tuhaqtitaqlugit unipkaahi ajuittunik munaqhiit, munaqhimikluunniit puigulaittarniq ilingnut.

Qiniqlugu Nunavut Kavamanga Facebookkut makpirvia titiragijaujut nunaptingnit munaqhiinnit pidjutilluni Munaqhiit Havainiani.

Naunaittiariami Munaqhiliqidjutinut Nunavunmi, qaritaujakkut pilutin uvuuna Nunavut Munaqhiit qaritaujakkuugutaata.