Nunavut Kavamanga unalu Nunavunmi Tunngavitkut Sainiutigijaa Nunavunmi Paannaqatigiingnikkut Itquumadjutikhaq

Uqaqtittijii, ublumi uqarumajunga mighaagun piliurnikkut uuminnga Nunavunmi Paannaqatigiingnikkut Katimayiinik ukunani Nunavunmi Kavamangani (GN) uumanilu Nunavunmi Tunngavitkunni. (NTI)

Maatsi 25mi, Angajuqqaaq Aluki Kotierk uvangalu sainiqtuguk uqariijautimik ihuarhainikkut havaqatigiigutikhaptiknik Iqaluktuuttiami.

Uqaqtittijii, una Ikayuqtigiingniq itqumadjutikhaq aallaujuq qanuriliuruti hivumuunikkut aulahimmaaqtumi havagutiptikni hakugikharnikkut Nunavut Kavamangani havaqatigiigutaani NTI-kunni. Una havaktakhangit malikhautiqaqhimayuq talvanga pijuq uumani tuniudjutaani Katujjiluta Pidjutikhami, piliuqtauhimajuq havaqatigiplugin Nunavutim Inuinnait Timiqutait.

Piliurniaq uumani Nunavunmi Paannaqatigiingnikkut Katimajiinnik auladjutijuq uumannga 2020 Katujjiqatigiinniq Maliktakhami hivumuutijaami atauttikkut havagutivun. Turaangani naunaijarnikkut ihuarhaidjutikhanik, tuniluni hivulliurutikhanik, kiudjutigilugillu ajurnarvjaktun.

GN-kut NTI-kullu hivuagun havaqagiikhimajun talvani Kangiqtugaapikmi Pidjutikhami 1999mi, Iqqanaijaqatigiit 2004mi, Aajiiqatigiinniq 2011mi, uumanilu Katujjiqatigiinniq Pidjutikhami 2020mi.

Uqaqtittijii, niriuktunga aulahimmaarlunga havaqatigiiklugin NTI-kut pijaami hivulliutiujumajaujuni maliktakhaptikni ilaujullu kiunikkut Nunavunmi iglukhani ihariagijaujuni.

Quana, Uqaqtittijii.

Date