Tallimat iliharviit pijumajaat ubluk tamaat ilihariaktulihaaliqtu hivullirmik uuktuqtakhaq havaakhaq

Iqaluit, Nunavut (Qiqaijaluarvia 15, 2023) – Ilinniaqtuliqijitkut uukturnahuaqtaat havaakhaq naunaijarlugu ihuariakhaa havaliriangani una ubluk tamaat ilihariaktulihaaliqtut ilihaidjutikhaq Nunavunmi.

Nanook Iliharvik (Apex), Victor Sammurtok Iliharvik (Igluligaarjuk), Qaqqalik Iliharvik (Kimmirut), Jimmy Hikok Ilihakvik (Kugluktuk), unalu Inuglak Iliharvik (Tikirarjuaq) havangniaqtaat una ubluk tamaat ilihariaktulihaaliqtut hivullirmik uuktuqtakhaq uumani ukiaqhami.

Ukuat iliharviit tikkuaqtaujun hivullirmik uuykturiami atuqhugu akia akitujunun ihuhaqhaidjutikhanun nutaanguqtirilutik tamaita pijukhat ikajurlugu ilihaidjutikhaq ikajurlugillu tamaita avikturniin.

Minista Ilinniaqtuliqijitkunun Pamela Hakongak Gross, unalu Iqaluit-Niaqunnguu MLA unalutauk Premier P.J. Akeeagok, Katimajiujut ukuat Nunavunmi DEA-kut unalu Apex Nunallaani Ilinniaqtulirijitkut Katimajiit katimajiujun katimajun talvani Nanook Iliharvik Apex-mi atulihaaqtillugu una tatqiqhiut takujumavlugin qangannuaq nutaanguqtiqhimajainik pihimajun ikajuutigilugu ubluk tamaat ilihariaktulihaaliqtut.

“Itquumagijaqqun ihuaqutikhamun havaarilugu ubluk tamaat ilihariaktulihaaliqtut ikajuutigilugu pivalliadjutikhanun unalu nutarannuutillugin uqauhirmun ajuiqharianginnik pigijavun ilihaqtun, amigairjuumilugin pittaaqtat pidjutikhallu havaktunun angajuqqaanun ilagiiktunullu,” uqaqtuq Minister Gross. “Nakuuqpiaktuq takuvlugu ilihariaktulihaaliqtut ilihaqtun talvani Nanook Iliharvik titiraujaqtun Inuktitut qaniujaqpaitigun pulaarapta atuqtun atauhirmik amihunin Inuktut ikajuutikhat hailijun.”

Pidjutikhaa uuma hivullirmik uuktuqtakhaq havaakhaq ilagijaa naunaiqhiniq havagvingni ikajuutikhanik atuqtakhait ikajuutigilugu una ubluk tamaat ilihariaktulihaaliqtut ilihaidjutikhaq, naunaijarlugu ilihaidjutikhaq, iliharlutik qanuq pinahuarut inniariakhaa itquumajumun atuqtainun pilugu, ihuaqhailutik ilihaidjutikhamun tikitinnagu ubluk tamaat ilihalirnialiqtunun, munarilutiklu ikajurnahuaqtunin ihuaqtun tigumiqatigiiktun. Aturaaqpaktuqhami, havagvik naunaijarniaqtaat pidjutaa uumunga ubluk tamaat ilihariaktulihaaliqtut ilihaidjutikhamun uumunga Inuktut uqauhianun pijaami unalu nutarannuangutillugin ukiunginni uqauhirmik ilihainirmun.

Ihuaqpiaqtumik pidjutikhaa ubluk tamaat ilihariaktulihaaliqtut hivullirmik uuktuqtamun naunaiqtauniaqtuq pilutik uqarumajainik ilihaijinin iliagiiktunillu. Una uqarumajait uqaqtait naunaiqhidjutauniaqtuq piqariakhaanun atulirlugu uuminga ubluk tamaat ilihariaktulihaaliqtut tamainni nunami.