Piliurnikkut Tuglijup Ministamun ikajuqtiqhainnik havaaqhainnut

Iqaluit, Nunavut (Iidjirurvia 27, 2023) – Nunavut Kavamanga aqhuuqtut imaa pijaami Inuit ihumaliuqtilluaqtaujuqhat hivuniqhainnut nunakput.

Amigairianggannik kivraqtuqtuqhanik an’nginitqiat havaangginni, Ministat an’ngiqtaat atugaqhamik pipkaijaangginni tamaita havagviinnut kivraqturviitnutlu tililutik Tugliujumun Ministamun Ikajuqtiqhainnik pidjutilutik pinggahuni ukiuni.

"Piliurninga Inuit ikajuqtiqhainnik havaaqhait tamaini havagviinni pingahuni ukiuni takudjutiniaqtuq aqhuuqhainirmun Katujjiluta hivuniqhaata pijaami kivraqtuqtunik inungnut maliqhugu pitquinia Nakataq 23 talvamin Nunavut An’ngirutaatani”, uqaqtuq Hivuliqti P.J. Akeeagok. “Niriuqtun’nga takujaami amigaitqianik havagviit ilitturipkaqlugut Ikajuutiit Tugliujunut Ministanut hivuni hivuliqtiungguqlutik kavamaptingnut.”

Tamaita ikajuqtiit qu’ngiaqlutik unniutilutiklu talvainnarmut tugliujumun havagviujumi kivraqtuijuniluunniit.

Nutaaq havaarijaqhaq piliurhimajuq pipkaijaami piinnariaqaqtunut Nunavut Inuinnut havaliriamingnik an’ngajuqhiit havaangginni munarijagilutik qakungguqqat, ajuiriamingnik ihariagijaujutlu havauhiqhat talvuuna pilutik qun’ngiaqlutik havaami, nakuuqpiaqtumik havaqatigiiqlutik ihumagittiaqlutik upalun’ngaijainirmun.