Nunavunmi Paanariiktunun Katimajiit katimavaktun piliuriami havagvingmi upalungaijautikhanun piqatigiigutimingnun pilluagakhamingnun

Iqaluit, Nunavut (Imaruqtirvia 17, 2024) – Nunavunmi Paanariiktunun Katimajiit (NPC) – Ilaujut ukuat Ministait Katimajiit ukunanin Nunavut Kavamanga (GN) Katimajiillu ukunanin Nunavut Tunngavikkut Timinga (NTI) – katimajun Imaruqtirvia 17 ihuaqhaivlugit piqatigiigutimingnun pilluagakhanik.

Katimatillutik, katimajiit piliuqtait havakvingmi upalungaijautikhanik piqatigiigutimingnun pilluagakhanik pijakhani ukunani Nutaqqanun Munaridjutikhainun, Inirniqhaat, Igluliqinikkut, Nunallaami Maniliurutikhanun Pivalliadjutikhat, Ajuiqhaidjutikhanullu.

Katimajiit havakpaktun pijakhanik havakhutik uumunga Paanariiktunun Uqariirutikhaq, angiqtauhimajuq talvani Qiqaijalirvia 2022, ilitturihimajait taimaa GN-kut NTI-kullu piqatigiigutiqaqtun aadjikkiiktunik pilluagakhanik pijumajamingnun, unalu havaqatigiingnikkut piqatigiigutaait ikajuutauniaqtun tamainnun Nunavunmiutanun.

“Paanariiktunun Uqariirutikhaq pipqaqtaativun havaqatigiikluta naunaiqhijaami pilluagakhanik piniaqpiarlutik havaqatigiiklutik havklutik piqatigijamingnun pilluagakhanik, taimaatun ihuaqhijuumijaami inuuhiinnun Nunavunmiutanun,” uqaqtuq Hivuliqti P.J. Akeeagok.

“Amigaitilaangit inugiaktilaanginnun Nunavunmi taimainman 85 pusat Inuit, ikpingnaqpiaqtuq taimaa NTI-kut GN-kullu havaqatigiiktukhauvlutik ihuaqhijuumidjutigilugu inuuhiinun Nunavunmi Inuit. Naahuriniaqtunga taimaa havaqatigiikluta ukuninga havaktakhanun upalungaijautikhamun ikajuutauniaqtuq ihuaqhijuumilugin inuuhikhainun Nunavunmi Inuit. Inuit hivuliqtiudjutait piniarnahuaqhimmaaqtun havaqatigiijaami GN-kunik iniqtirlutik,” uqaqtuq NTI Angijuqqaaq Aluki Kotierk.

Angajukhiit Atan’ngujarjuat tamainnin havagvingnin havaktakhaqaqtun katimalutik tatqiqhiutimi pilutik hivumuurianginnik havaktakhanun tallimani pilluagakhaujani, unniqhilutiklu qanuqtun havaktamingnik ittaaqhainun tugliani NPC-kut katimaliqqata.