Kavamatkut Nunavunmi pilluagakharijumajaa Kanatami Ublua Itquumanikkut Mamihainirmunlu

Saptaipa 29, 2022

Uqautigijaujuq

Kavamatkut Nunavunmi pilluagakharijumajaa Kanatami Ublua Itquumanikkut Mamihainirmunlu

Hivuliqti Nunavunmi, P.J. Akeeagok, ublumi tunihimaliqtaa una uqautikhaq:

Kanatami Ublua Itquumanikkut Mamihaidjutikhanullu Ublua una Apitilirvia 30 – ublukhaq tamainnun Kanatamiutanun naunaiqhidjutikhaat ilihimalirlugulu ajuqhautigijaat Nunaqaqqaaqhimajun inuit, nunallaat, ilannat, ilaqatigiiktullu ajuqhautigijait ahinun ungahiktumun iliharviinni ilihariaqtuqhimajunun. Ilanginnun, una ublua ublurijaa nikahuktunun; aallanun, ublua nipaittumik ihumagijakhaat. Ilangit mihingnautiginiaqtaat ublurilugu uqaqatigiigiami, aallanuttauk aturniaqtaat ublurilugu hulilukaarlutik mihigijamingnullu uqarilugin. Qanurlikaak pidjutigijarnun una ublua, pitqujaffi piluhi qajangnaittumik ikajuutigilugulu avatingnun.

Ukua Nunavut Kavamanga (GN-kut) ilitarijaat kinguliriiktunun hulaqutigijaat ahinun ilihariaqtuqhimajut ublunilu ilihaqtut auladjutait aulahimaaqtumik kinguliriiktut Nunavunmiut aghuuqhimaaqtut pihimajaangani tapkua naglighaarutait puiguqtaungilutik. Pilluarutigijaqqun ilitarijautkuvlugu una ublua uqariirutigivlugu Apitilirvia 30 haalitiinguqhugu kavamatkunni havaktunun. Amihut havagviit havaqatigiikpaktun piqatiami nakuujunik ihumaliqinikkut ikajuutikhanik, ikajurlutik ilihaidjutikhallu hailihimajaanginnik kimullikaak pijumajainik.

Ilauniaqtunga uumunga Itquumanikkut Mamihaidjutikhanullu hulilukaarutikhainni upalungaiqhimajunun Iqalungnun aullaqtirutikhaanun 1:00 p.m.-mi ubluummaat talvani Apitilirvia 30, havaarijaat ukuat Nunavut Tunngavikkut Timinga unalu Qikiqtani Inuit Katimajiit. Pitqujatka aallat upautilutik pihungnahuaqtunun atimalutik aupajaangajumik naunaiqhidjutigilugu ikajuutikhat nunallaaptingnun.

Itqaumavluta ihumagivlugillu una ajurnautirjuamun hivitunigijaanik, havaqatigiikhimmaaqtukhaujugun mamittiriaptingnik nan’ngarilugin nakatqiqhimajun ilagijaillu, ilitarilugillu qangaraalungmin aturaaqpaktumilu pidjutigijait ahinun ungahiktumut ilihariaqhimajunun iliharviinni pidjutigihimajainun atuqhimmaarutigijainullu.

Ilvit aallaluuniin inuk ilihimajat ikajuqhiqtukhaujumik, takulugit ikajuutikhat naunaiqhimajun talvani Munaqhiliqijitkut qaritaujakkut takujakturviani hamani: https://www.gov.nu.ca/health/information/mental-health-2. Piqaqtuq naunaiqhimajunik ikajuutikhanik hailijunun pidjutigijainun Ahinun Ungahiktumun Ilihariaqtuqhimajunun Iliharviinni.”