Hivuliqti tujuqtait ihumagidjutit ikajurutillu Kivataanimiunun Hivuraani Kanadami

Aktuupa 05, 2022

Uqautait

Hivuliqti tujuqtait ihumagidjutit ikajurutillu Kivataanimiunun Hivuraani Kanadami

Nunavutim Hivuliqtia, P.J. Akeeagok ublumi tuhaqtitaa una uqautigijaa:

“Tujurumajatka naglikkutikka taapkununga hulaqutijauhimajunun uumannga anurirjuarmin attiqhimajuq Fiona-mik uvani Atlantic Kanadami. Ihumagijavun taapkuat hakugiktun Kanadamiut uvani kivataani tariurjuarmi hulidjutigiliqtait ahiruiqpiarhimadjutinik nunallaamingni.

Ikajurnikkut ikajurutikhanun, Nunavut Kavamanga (GN) kiudjutijuq imaatun $25,000 aittuutimik uumunga Canadian Red Cross-mun ikajurianginnik taapkununga hulaqutijauqpiarhimajunun.

Inuit inuqatigiingnikkut uppiridjutait ilihautivaktaatigun ikajuutinikkut ilaptiknun nunallaaptiknullu. GN-kut quviahuktuq ikajuramik ikajuutikhakkut havagutinik talvani nunagijaujumi. Nunavunmiut nangiqatigijait ilannavun kivataaniittun hivuraani Kanadami.”