Hivuliqti Akeeagok unniutijait ministani tikkuaqtaudjutit

Iqaluit, Nunavut (Tattiarnaqhilirvia 27, 2023)– Hivuliqti P.J. Akeeagok ublumi tuhaqtitijuq tikuaqhinikkut nutaamik Tugliujuqhamik Ministamun Kavamaliqiijitkunni (EIA), piliqluni qilaminnuaq.

Anna Fowler havaarinialiqtaa havaami kiuguani ukiumi EIA kunnit Kivraqtuipluni Tugliujumun Ministamun Tugliuplunilu titiraqtiujimun Ministanut. Havaaqalihaaqpaktuq havaani havagviani Aulapkajip Kavamaliqidjutinut Kivraqtuqhuni, Aulapkaijipluni Ihumaliutqiqtuqhanut Atan’ngujaupluni, Ikajuqtiuplunilu Tugliujumun Ministamun.

"Quviahuutigijara Ms. Fowler nutaamun tikkuaqtaudjutaannut. Naammagijaujut ajuittamini qaujimaplunilu ikajuutaujut Nunavut Kavamanut havaktilluta iniktigumaplugit Katujjiluta hivuniqhaa,” uqaqtuq Premier P.J. Akeeagok.

Hivuniqhaata piliurninga havaani Kivraqtinikkut Tugliujumun Ministamun aqhuuqhaidjut amigaiqjuummiriamilu havaktinik Inuinnarniq Nunavunmi tahapkunani an’nginiqaqtuni havaani kivraqtuidjutiptingnun inungnut. Ms. Fowler takudjutijuq an’ngijuamik hivuliqtirinirmun EIA kunni Kivraqtuipluni Tuglianut Ministamun hadjalu upalun’ngaiqhimajuq tigunmidjutigilugu quliujuq inungnut-kivraqtuinirmun havagviujumi”.

Inuinnaupluni an’ngiqliqtiqhimajuqlu Iqalungni, Ms. Fowler havaqhimmaangginnaktuq ajuittiarnikkut inuuhia havaqatigiplugit kivraqtuqhugitlu Inuit. Ajuittamini qan’ngamin ilaliutilgitlu havaqhuni Inuit Tapiriit Kanatami Aulapkaijipluni Munaqhiliqiijitkunni Inungmiunikkut Pivalliadjutipluni Kanatap Kavamanilu An’ngajuqhiupluni Atugaqhanut Uqaudjiupluni.

“Quviariqpiaqtara Jimi Onalik, havakpiaqpangmat Tugliupluni Ministamun EIA kunni 18 tatqiqhiutini. Naammakpiaqtumik hivuniqhaqadjavuk, “uqaqtuq Hivuliqti Akeeagok.

Hivuliqti Akeeagok tauhaqtittijurlu tikkuaqtaudjutaanun uuma Jonathan Ellsworth talvunga Misitaup Tuglia Inulirijitkunun, havaakhaq Mr. Ellsworth havakhimajaa

ataniullakhuni talvanga nunguliqtumi Qitiqqautijuq. Qaihimajuq inuuliqinikkut maligaliqidjutainun havaani, amigaitqijani havakhimajuq havaarihimmaaqtamini talvani Maligaliqijit Ikajuqtit Katimajiit Nunavunmi qangannuarlu uuminga Ministaup Tugliata Ikajuqtia Maligaliqijitkunun.

"Quviahuutigijaujuq Mr. Ellsworth. Nunavut Kavamanga qujagijaa aularaanginnaqtumik havakpagainun nakuukpiakturlu hivulliqtiudjutaa," uqaqtuq Hivuliqti Akeeagok.