Maligaliuqtiit Ministangit atuqtkharnik katimavikhangit iniqtiliqtun talvani Igloolikmi

Ubluqtuhirvia 19, 2018

IQALUIT, Nunavut - Hivuliqti Paul Quassa ukuatlu Maligaliqiyut Ministangit katimavakhimayut uvani havainirmi uqagianganik piumaluaqtangit nuutaanguyunik kavamangit atuqtakhait Nunavutim tallimauyunik Maligaliuryualiqiyuni. Maligaliuqtiit Ministangit katimaviani iniqtiqhimavakhimayut uvani Igloolikmi Hitamiutmi,

Talvuuna havainirmi katimaviani, Maligaliuqtiit Ministangit katimaqatigivakhimayait Tuukkaq Iningnikhangit Katimayiingit, tapkuatlu Igloolik Hamilaatkut Katimayiingit, Kinguliit Havaktiuhimaaqtun, havaktingitlu Nunavut Kavamangit havakviingit, ilihaqtunik talvani nukakhiit iningniitlu iliharvingit, ilauvakhutiklu nunalaani niriyukharnik talvuuna Hitamiutmi unuangani.

"Iliqatigiikhutik, qiniqhimaaqpaktugut talvuuna hivumuurutikharnik avatingnunlu tautuktuyaangat ihuaqtumik hivunikharnik Nunavunmi Nunavunmiununlu," uqallaktuq Hivuliqti Quassa. "Tikiutikhauyunik havainingit, piniaqtavut ihumagiyauvakhimayut talvani katimaviptingnik tapkuninga katimayualigupta niguaqtauvakhimayunun Ilauyut talvani Maligaluiryuarvingmi, taima tuniyaaptingnik ihumagiyainik tautuktuyaagumayainiklu nunaptingni. Una havaqatigiikniaqtugut havaktauyukhat naunaiyaiyaangat tamapta tigumidjutiqagamnuk talvuuna havaktauyukharnik piumayainik taima hivumuuqtitiyaangat nunapta hivumun."

Tamaita ilauyut talvani Maligaliuryuarvingmi katimaniaqtun talvani Mittimatalikmi Idjirurviami iniqtigiyaangat nuutaanguyuq kavamangit maliktakhaingit.

###

Tuhaqtipkaiyut uqaqatigilugu:

Hillary Casey
Atannguyaq, Tuhaumaqattautilitiyi
Havakvia Hivuliqtiup Quasa
(867)975-5059
hcasey@gov.nu.ca