Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havakti pitquiyuq inungmiutailinirmik tingmiyunun Nunavunmun Maassi 18, 2020

Qiqaiyarviani 18, 2020

Uqautait

Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havakti Daakti. Mike Patterson ublumi tuhaqtitiyuq uqautigiblugu:

“Piqangitkaluaqtilugu tukighaqhimayumik aanniarunmik atia COVID-19mik Nunavunmi, munarittiarumayavut tamaita Nunavummiut. Taimaitumik, pitquiyunga tikitkuvin Nunavunmun uvani Unaguiqhirvingmi, Qiqaiyalirvia 15, ihariagiyauluangitumi havaaqaruvin, qilamik inungmiuhuiqlutit amigaitilaanganik 14 ubluni.

Ilagiit tapkualu igluqatiqaqtut kitut inungmiuhuiqtitauyut kihimi tingmihimangitut inmi munariyakhait mihingnautitik, kikliniklugit ihariaguhungitut atuqlugit inugiangnirmi ungahivyaklutik inungnin - imaatun aktilaanga siksinik aglurutit aalanin, kahautitaililutik uaqataaqlugit algatik.

Attautimun munaridjutiqaqtugut munarittiarutikhanun mighiyuumiqlugu hiamitirnia aanniarutip atia COVID-19, una pidjutauniaqtuq ikayuutauluni piyaangini tapkua.”

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigijakhaq:

Cate Macleod

Taigualiuqtiinni Titiraqtia

Havagvia Hivuliqtip Savikataaq

867-975-5059

cmacleod@gov.nu.ca