Hivuliqti Savikataaq ilitagihimayuq taima Iqqittiaqlugu Inuuhit Ubluanganik

Apitilirvik 10, 2018

Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitiyuq haffuminga uqaqtamininik:

“Una Iqqittiaqlugu Inuuhit Ubluangani, apigiyatka tamaita Nunavunmiutat nigiukhimayukhat nigiurutikharnik, quviahuutigilugu pidjutiginahuaqtaptingnik akhuruutikharniklu. Nunalaavut upingniqaqtun ilatiptingnun, ilihimayaptingnunlu pigiaqaqtaptingniklu. Tamapta atayugut, tamapta piqpagiyauyugutlu.

Uqarumaguvin, hivayainagialik ukuninga:

  • Nunavunmi Kamatsiaqtut Hivayautikkut Ikayuqtiuyit (hailiyut 24-ni ikarnirni ubluq tamaat, saivani ubluni havainirmi) talvani 867-979-3333 uvaluuniit akiittuq 1-800- 265-3333.
  • Ayuqhaqpiaktunut Ikayuqtauvikhat Kanadami qaritauyakkut titiraqatiqarlutit uqarvikharnik uvani www.crisisservicescanada.ca, hivayarlutit, uvaluuniit titirarvigilugu hivyautanut 1-833-456-4566.
  • Isaksimagit Inuusirmi Kataujjiqatigiit, Iqqittiaqlugu Inuuhit Katimayiit akiitumut hivayautanut 1-866-804-2782 qaritauyakkurutaniluuniit www.inuusiq.com.

Uqaqatigiinnariaqaqtuhi. Upautiqattaqpakluhi tamungnut. Ilihimalutin ubluq tamat nalungnarmata aturiaganik. Ihumagiyuanginnaqtutit. Ihagiagiyauyutin. Ihumagiyaunginaqtutin.”

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Cate Macleod
Taigualiuqtiinni Titiraqtia
Havagvia Hivuliqti Savikataaq
867-975-5059
cmacleod@gov.nu.ca